Okres przejściowy – bo nie da się być ciągle na obrotach